Home  >  最新消息

宣導國民法官制度
2021/06/17

 

吳念真導演 × 國民法官影片


國民法官:吳念真牛奶篇:

https://youtu.be/js6r1l0strM

國民法官:吳念真支持篇:

https://youtu.be/3WObqV3Pc7g


認識農會   │   農會組織   │   服務據點   │   最新消息   │   農特產品   │   產銷班介紹   │   回首頁
42853 台中市大雅區中清東路196號  /  TEL:(04) 25662216  /  FAX:(04) 25674007
Copyright © 2011 大雅區農會 All rights reserved. Design by ORIGINAL