Home  >  農會組織  >  會計股

會計股簡介

會計報表(日報、月報、年報)之編製
會計憑證之審核、彙總、裝訂
帳務登簿、單據審核
預決算編審
財務結構與事業經營績效研析認識農會   │   農會組織   │   服務據點   │   最新消息   │   農特產品   │   產銷班介紹   │   回首頁
42853 台中市大雅區中清東路196號  /  TEL:(04) 25662216  /  FAX:(04) 25674007
Copyright © 2011 大雅區農會 All rights reserved. Design by ORIGINAL