Home  >  最新消息

「金融場域高齡失智顧客關懷要領」影片宣導
2023/04/11

 「金融場域高齡失智顧客關懷要領」影片宣導

網址:www.youtube.com/watch?v=FWTrArTG10c

 


認識農會   │   農會組織   │   服務據點   │   最新消息   │   農特產品   │   產銷班介紹   │   回首頁
42853 台中市大雅區中清東路196號  /  TEL:(04) 25662216  /  FAX:(04) 25674007
Copyright © 2011 大雅區農會 All rights reserved. Design by ORIGINAL